علمی_تفریحی

مطالب علمی وتفریحی

انواع برگ

== انواع برگ ==
* برگ گیاهان [[دولپه‌ای‌ها|دولپه‌ای]]
برگ گیاهان دو لپه‌ای ممکن است ساده یا مرکب باشد برگ ساده فقط از یک قطعه تشکیل شده حال آن که برگ مرکب از چند قطعه کوچک به نام برگچه بوجود آمده است. در قاعده برگ گیاهان دو لپه‌ای یک جفت گوشوارک و یک جوانه جانبی قرار دارد. گسترش رگبرگها معمولاً شبکه‌ای است.

* برگ گیاهان [[تک‌لپه‌ای‌ها|تک لپه‌ای]]
برگ گیاهان تک لپه‌ای از دو بخش پهنک و [[نیام]] تشکیل شده است گسترش رگبرگ قسمت اعظم آنها موازی است. در محل اتصال نیام به پهنک زبانک وجود دارد. در بعضی گونه‌های [[غلات]] در محل اتصال پهنک به نیام یک جفت گوشواره وجود دارد.

* برگ [[بازدانگان]]
برگ اکثر بازدانگان سوزنی یا پولک مانند است. برای مثال برگ سوزنی در کاج و پولک مانند در سرو وجود دارد. برگهای سوزنی فقط یک رگبرگ دارند و به نوک تیزی ختم می‌شوند.

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 19:35  توسط محمدباقر معتمدی  |